Chci prodat firmu

Hlavní stránka »  Chci prodat firmu

Ještě jste se definitivně nerozhodli, že chcete svou firmu skutečně prodat a využít přitom právě našich služeb? Přečtěte si několik důležitých informací:

  • Každého potenciálního kupujícího prověřujeme (s jeho souhlasem) kvůli bonitě. Předkládá nám schopnost finanční dispozice na nákup společnosti.
  • I když se budeme snažit udělat vše, úspěch nelze nikdy stoprocentně zaručit. Důvodem nezdaru může být nereálná představa prodávajícího o ceně, vstup třetích osob do rozhodování (obchodní partneři, rodinní příslušníci apod.), nebo třeba náhlá změna podmínek na trhu.
  • Očekávejte rozdílné pohledy majitele a investora na hodnotu firmy. Vlastníci většinou vnímají hodnotu svého podniku výše než trh, protože zohledňují i vynaložené úsilí. Naopak investoři nemají k podniku osobní vztah a jsou opatrnější při hodnocení rizik. My jako prostředník se snažíme o dosažení prodejní ceny jako možného maxima za daných okolností.
  • Je váš zájem prodat firmu pouze reakcí na aktuální situaci na trhu, ve firmě nebo v osobním životě, nebo jde o dlouhodobě uvážené rozhodnutí? Pouze promyšlený prodej, do kterého vložíte maximální úsilí, můžete být úspěšný.
  • Počítejte s tím, že i po prodeji firmy se v ní možná budete muset ještě po určitou dobu angažovat. Pokud chcete dosáhnout maximální ceny, nelze odmítnout požadavky kupujícího na předání kontaktů a znalostí, v určitých případech třeba i na dočasnou spoluúčast při řízení firmy.
  • Prodej podniku je dlouhodobá záležitost, počítejte spíše s řešením v řádu několika měsíců.
  • Úspěšný prodej závisí na mnoha faktorech (vhodné právní řešení, volba správného investora, nastavení cenových podmínek, splatnost, způsob komunikace se zájemci, rozsah a načasování předávaných informací apod.). Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni tyto faktory kontrolovat a vytvořit tak ideální podmínky pro úspěšný prodej podílu nebo celého podniku.