Vymáhání a správa pohledávek

Hlavní stránka »  Naše služby »  Doprovodné služby »  Vymáhání a správa pohledávek

Dlužná částka je vymáhána od dlužníka na základě zplnomocnění klientem, tedy věřitelem. K vymáhání přijímáme veškeré splatné a nepromlčené pohledávky za dlužníky v České republice i na Slovensku. Ke každé pohledávce vymáháme také úroky z prodlení, penále, smluvní pokuty apod.

Veškeré kroky použité proti dlužníkům jsou v souladu s platným právním řádem. Ve většině případů dochází k inkasu pohledávek mimosoudní cestou. Tento způsob je mnohem rychlejší a účinnější než cesta soudní. V případě nevymahatelnosti pohledávky podnikneme všechny kroky nutné k zajištění pohledávky tak, abychom zabránili jejímu promlčení a aby se odpis pohledávky stal alespoň daňově uznatelným nákladem, pokud to zákon umožňuje.

Odměna za inkaso pohledávky je 11–20 % z inkasované částky v závislosti na nominální hodnotě pohledávky. Odměna je splatná až z inkasovaných peněžních prostředků. Před zahájením vymáhání pohledávky poskytujeme věřitelům bezplatnou konzultaci.

Drobné pohledávky

Řešíme i drobné pohledávky, bez poplatků, v rámci soudního řízení a tarifu advokátní odměny.