Půjčky pro podnikatele

Hlavní stránka »  Naše služby »  Půjčky pro podnikatele

Úvěry pro podnikatele i nepodnikatele na míru s výhodným úrokem od 7,9 % p.a.. Výše úvěru od 200 tis. Kč do 15 mil. Kč.

Poskytované druhy financování:

 1. Provozní financování
 • výhodný úrok
 • splatnost od 6 do 36 měsíců
 • účel financování:

Refinancování bankovních úvěrů; Financování zásob a pohledávek; Rychlé refinancování závazků; Konsolidace úvěrů; Zdroje pro zahájení i běžný chod vašeho podnikání.

 1. Investiční financování
 • výhodný úrok
 • splatnost od 6 měsíců do 15 let
 • účel financování:

Rychlé investiční příležitosti (nákupy nemovitostí, dražby, výběrová řízení); Koupě, výstavba a rekonstrukce nemovitostí (byty, komerční budovy,

pozemky); Předfinancování dotačních projektů; Odkup obchodních podílů a akvizice společností; Investice do technologií.

 1. Finanční podpora zemědělcům a vlastníkům půdy
 • výhodný úrok
 • splatnost od 1 měsíce do 4 let
 • účel financování:

Rychlá finanční pomoc při problémech s peněžním tokem; Výplata exekucí; Investice orné půdy – úvěr do výše 100 % BPEJ;

Investice ostatní – technologie, stádo.

 1. Oddlužení nemovitostí
 • výhodná úroková sazba
 • splatnost od 1 měsíce do 24 měsíců
 • účel financování:

Refinancování závazků před hrozící dražbou nemovitosti; Výplata exekucí.

Vhodná forma zajištění úvěru:

Zástava nemovitosti (může být vlastněna třetí stranou) – financování až do 75 % hodnoty nemovitosti nebo 100 % BPEJ v případě, že se jedná o půdu;

Zástava movitého majetku – financování do 50% tržní hodnoty majetku, ;

Zástava pohledávek (z obchodního styku, dotace) – úvěr až do výše 50 % hodnoty pohledávky;

Zástava cenných papírů nebo obchodního podílu.

Naše přednosti:

Klademe velký důraz na profesionalitu, diskrétnost a rychlost; Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a pružně a rychle řešíme individuální

požadavky; Jsme schopni flexibilně reagovat na změny v situaci klienta; Poskytujeme poradenství k podnikatelským projektům a refinancujeme vlastní zdroje;

Máme rozumné podmínky úvěrů, včetně možnosti odkladu splátek; Minimalizujeme administrativní zátěž při řešení žádosti o úvěr;

Jednáme transparentně; Dokážeme poradit a pomoci i v obtížně financovatelných oborech (stavebnictví, půjčovny aut, nákladní autodoprava, menší developerské projekty, nebankovní finanční

služby, obchod s pohledávkami aj.) a obtížných životních situacích (exekuce, problémy s lichvářem apod.).

Často kladené otázky:

Mohu zastavit také ornou půdu nebo louku?

Ano, specializujeme se na pomoc zemědělcům, tento typ aktiv neúčelově financujeme do 100 % jejich hodnoty (BPEJ) dle vyhlášky č. 3/2008 Sb.

Podnikám a rád bych vybavil dílnu novým soustruhem, mohu si na něj u Vás půjčit?

Jistě, náš podnikatelský investiční úvěr je přesně produkt šitý na míru přímo pro vás.

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Za předpokladu, že splníte podmínky pro poskytnutí úvěru, tak vám rádi Vám půjčíme částku v Kč ve výši odpovídající částce v cizí měně, bohužel cizoměnové úvěry zatím neposkytujeme.

Můj současný provozní úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Jistě, náš úvěr vám může sloužit na refinancování stávajícího.

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Poskytnuté prostředky jsou určeny na chod vaší živnosti nebo podniku, například na předzásobení materiálem či zbožím, na provozní financování výroby atd. Proto je nelze použít

na cokoliv.

Můj současný provozní úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem

stávající splatit?

Jistě, náš úvěr vám může sloužit na refinancování stávajícího.

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Za předpokladu, že splníte podmínky pro poskytnutí úvěru, tak Vám rádi vám půjčíme částku v Kč ve výši odpovídající částce v cizí měně, bohužel cizoměnové úvěry zatím neposkytujeme.