Slovo ředitele

Hlavní stránka »  Slovo ředitele

Vážení obchodní partneři,

v průběhu mnohaleté praxe jsem řešil problematiku firem v řádu několika stovek. Vždy jsem se snažil vidět za firmami konkrétní lidi a preferoval jsem osobní přístup ke každému jednotlivému případu. Při jednáních jsem se setkával s různými partnery – manažery, vlastníky nebo zaměstnanci – a každý z nich mě obohatil o zkušenost, kterou jsem pak mohl využít při řešení dalších obdobných případů. Pokaždé se mi osvědčilo jednat férově a stavět na první místo snahu nezklamat důvěru klienta. Proto chci být i nadále osobním garantem výsledků práce celé společnosti.

Teoretické znalosti jsem sbíral nejprve na Obchodní škole v oboru Ekonom obchodního provozu, dále pak při studiu práv na Univerzitě Komenského a na soukromé škole Bratislavská vysoká škola práva, na Fakultě práva. Nyní se chystám zakončit vysokou školu titulem JUDr.

Od roku 1992 jsem pracoval ve společnosti Dova, kde se mi podařilo vytvořit tým zkušených manažerů a specialistů pro různé oblasti správy firem. Současně jsem vedl společnost se 480 vlastními zaměstnanci, což mi umožnilo získat bohatou praxi v oblasti poradenství, personalistiky, marketingu i financí. Díky tomu vám mohu v nově vzniklé společnosti nabídnout širokou škálu služeb v oblasti podnikání, které je úzce spjato jak s oblastí ekonomicko-právní, tak i etickou a lidskou.

Mgr. Roman Paška, ředitel společnosti