Likvidace společností

Hlavní stránka »  Naše služby »  Likvidace společností

Likvidace je prověřenou metodou, jak ukončit činnost společnosti. Ke zrušení společnosti s likvidací dochází rozhodnutím společníků nebo příslušného orgánu společnosti o zrušení společnosti s likvidací, popřípadě rozhodnutím soudu. Důvody k vyhlášení likvidace můžou být různé, ekonomické problémy, únava majitele z podnikání apod.

Zajistíme pro vás rychlou a profesionálně řízenou likvidaci, čímž vám ušetříme mnoho nepříjemných důsledků. Výsledkem úspěšné likvidace je, že firma bude mít ukončeny všechny obchodní vztahy dohodou, nebude mít žádný majetek a závazky (finanční ani morální) a nakonec bude vymazána z Obchodního rejstříku. Průběh likvidace je určen zákonem, což nelze měnit.

Při likvidaci firmy nejprve vypracujeme návrh likvidačního plánu, při němž využíváme ověřených metod a postupů, které umožňují uspořádání všech aktiv a pasiv likvidované firmy, inventarizaci hmotného i nehmotného majetku, prověření pohledávek a závazků, včetně předběžného odhadu výsledku likvidace a jejích nákladů. Následně zajistíme likvidátora, kterému poskytneme veškeré informace zajišťující řádný průběh likvidace. Jsme ochotni převzít za vás veškeré povinnosti a dohled nad likvidačním procesem prostřednictvím likvidátora z řad našeho týmu. Nevhodně prováděná likvidace vždy způsobí finanční ztráty, které jdou k tíži majitele firmy.